Range (Phạm vi) | Excel Cơ Bản

QTit 28.12.20

Chương I - Bài 1: Tổng quan về Range

Range - Dải ô trong Excel là một tập hợp của hai hoặc nhiều ô. Chương này giới thiệu tổng quan về một số phép toán phạm vi rất quan trọng.

 Cell, Row, Column (Ô, Hàng, Cột) 

Hãy bắt đầu bằng cách chọn một ô, hàng và cột.
1. Để chọn ô C3, nhấp vào ô ở giao điểm của cột C và hàng 3.

 

2. Để chọn cột C, hãy nhấp vào tiêu đề cột C.
 
3. Để chọn hàng 3, hãy nhấp vào tiêu đề hàng 3.
 
 Range (Phạm vi) 
Dải ô là một tập hợp của hai hoặc nhiều ô.
1. Để chọn phạm vi B2: C4, hãy nhấp vào ô B2 và kéo nó đến ô C4.
 
2. Để chọn một dải ô riêng lẻ, hãy giữ CTRL và bấm vào từng ô mà bạn muốn đưa vào dải ô.
 
 Fill a Range (Điền vào một phạm vi) 
Để điền vào một dải ô, hãy thực hiện các bước sau.
1a. Nhập giá trị 2 vào ô B2.
 
1b. Chọn ô B2, nhấp vào góc dưới bên phải của ô B2 và kéo nó xuống ô B8.
 
Kết quả:
 
Kỹ thuật kéo này rất quan trọng và bạn sẽ sử dụng nó rất thường xuyên trong Excel. Đây là một ví dụ khác.
2a. Nhập giá trị 2 vào ô B2 và giá trị 4 vào ô B3.
 
2b. Chọn ô B2 và ô B3, nhấp vào góc dưới bên phải của phạm vi này và kéo nó xuống.
 
Excel tự động điền phạm vi dựa trên mẫu của hai giá trị đầu tiên. Điều đó khá tuyệt phải không !? Đây là một ví dụ khác.
3a. Nhập ngày 13/6/2016 vào ô B2 và ngày 16/6/2016 vào ô B3.
 
3b. Chọn ô B2 và ô B3, nhấp vào góc dưới bên phải của phạm vi này và kéo nó xuống.
 
Lưu ý: hãy truy cập trang của chúng tôi về Tự động điền để biết thêm nhiều ví dụ.

 Move a Range (Di chuyển một phạm vi) 
Để di chuyển một phạm vi, hãy thực hiện các bước sau.
1. Chọn một dải ô và nhấp vào đường viền của dải ô.
 
2. Kéo phạm vi đến vị trí mới của nó.
 
 Copy/Paste a Range (Sao chép / Dán một Dải ô) 

Để sao chép và dán một dải ô, hãy thực hiện các bước sau.
1. Chọn phạm vi, nhấp chuột phải, sau đó nhấp vào Copy (hoặc nhấn CTRL + c).
 
2. Chọn ô mà bạn muốn ô đầu tiên của phạm vi xuất hiện, nhấp chuột phải, sau đó nhấp vào Paste trong 'Paste Options:' (hoặc nhấn CTRL + v).
 
 Insert Row, Column (Chèn hàng, cột) 
Để chèn một hàng giữa các giá trị 20 và 40 bên dưới, hãy thực hiện các bước sau.
1. Chọn hàng 3.
 
2. Bấm chuột phải, rồi bấm Insert.
 
Kết quả:
 
Các hàng bên dưới hàng mới được chuyển xuống. Theo cách tương tự, bạn có thể chèn một cột.

Nếu có bất kì khó khăn hoặc thắc mắc nào bạn hãy comments ở phía bên dưới. Ngoài ra bạn có thể tham gia group 👉 Blog IT của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ online tất tần tật các vấn đề về máy tính và IT. QTit sẽ trả lời và hỗ trợ nhiệt tình nhất có thể. Thank you!

"The more we give, the more we receive"

Post Comments