Autofill trong Excel | Excel Cơ Bản

QTit 29.12.20
CHƯƠNG I - Bài 2: Autofill và những ví dụ về Autofill

Autofill (Tự động điền)
 
Sử dụng Autofill trong Excel để tự động điền vào một loạt ô. Bài viết này chứa nhiều ví dụ về Autofill trong Excel. Hãy theo dõi nhé.

1. Ví dụ: nhập giá trị 10 vào ô A1 và giá trị 20 vào ô A2.
 

 
2. Chọn ô A1 và ô A2 và kéo chốt điền xuống. Ô điều khiển điền là ô nhỏ màu xanh lục ở phía dưới bên phải của ô đã chọn hoặc phạm vi ô đã chọn.
 

 
Lưu ý: Tính năng Tự động điền tự động điền các số dựa trên mẫu của hai số đầu tiên.
3. Nhập Jan vào ô A1.
 

4. Chọn ô A1 và kéo chốt điền xuống. Autofill tự động điền tên tháng.

 
 
5. Nhập Sản phẩm 1 vào ô A1.
 

6. Chọn ô A1 và kéo chốt điền xuống. Autofill tự động điền vào tên sản phẩm.
 

7. Nhập thứ sáu vào ô A1.
 

8. Chọn ô A1 và kéo chốt điền xuống. AutoFill tự động điền tên ngày.
 

9. Nhập ngày 1/4/2019 vào ô A1.
 

10. Chọn ô A1 và kéo chốt điền xuống. AutoFill tự động điền vào các ngày.
 

11. Thay vì điền ngày, hãy sử dụng tùy chọn Autofill để điền vào các ngày trong tuần (bỏ qua ngày cuối tuần), tháng (xem ví dụ bên dưới) hoặc năm.
 

Lưu ý: cũng xem các tùy chọn để chỉ điền định dạng và điền vào một chuỗi mà không cần định dạng.
12. Nhập ngày 1/4/2019 vào ô A1 và ngày 1/21/2019 vào ô A2.
 

13. Chọn ô A1 và ô A2 và kéo chốt điền xuống. Tính năng Autofill tự động điền vào các ngày dựa trên mẫu của hai ngày đầu tiên.
 

14. Nhập thời gian 6:00 AM vào ô A1.
 

15. Chọn ô A1 và kéo chốt điền sang ngang. Autofill tự động điền vào các thời điểm.
 

16. Khi Excel không nhận ra một danh sách, chỉ cần tạo một danh sách tùy chỉnh.
 

 

17. Sử dụng flash fill trong Excel 2013 trở lên để tự động trích xuất hoặc tự động kết hợp dữ liệu.
 

 

Nếu bạn có Excel 365, bạn cũng có thể sử dụng hàm SEQUENCE để điền vào một loạt ô. Chức năng này khá hay.
18. Hàm SEQUENCE bên dưới tạo ra một mảng hai chiều. Rows = 7, Columns = 4, Start = 0, Step = 5.
 

19. Hàm SEQUENCE bên dưới tạo ra một danh sách các số lẻ. Rows = 10, Columns = 1, Start = 1, Step = 2.
 

 
Lưu ý: hàm SEQUENCE, được nhập vào ô A1, sẽ điền vào nhiều ô. Điều này trong Excel 365 được gọi là tràn.

Nếu có bất kì khó khăn hoặc thắc mắc nào bạn hãy comments ở phía bên dưới. Ngoài ra bạn có thể tham gia group 👉 Blog IT của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ online tất tần tật các vấn đề về máy tính và IT. QTit sẽ trả lời và hỗ trợ nhiệt tình nhất có thể. Thank you!

"The more we give, the more we receive"

Post Comments